Mas El Ricart, un escenari amb encant i cultura

El Mas El Ricart és una propietat familiar envoltada d’un entorn rural, situada al poble de Malla enmig de la Plana de Vic.

La masia pairal actual és un edifici de l’any 1866, construït sobre l’antiga casa, els orígens de la qual es remunten al 1553. Es troba dins d’una parcel·la d’una hectàrea i mitja envoltada per un ampli jardí de caràcter senyorial. Destaca per l’espectacular façana única i singular d’estil premodernista, considerada una de les obres artísticament més interesant i monumental feta de terra-cuita.

A Mas El Ricart hem tingut el compromís de vetllar per conservar al màxim la identitat dels estils propis de l’època, mantenint-ne tots els elements més essencials, restaurant acuradament gran part de l’arquitectura exterior, i a l’interior les pintures dels sostres, parets i els paviments originals, així com bona part del mobiliari de la casa, completant-lo amb peces seleccionades per tal de no perdre part de la nostra història.

Arquitectònicament, predominen els materials tradicionals com la pedra, la ceràmica, la fusta i el ferro. Com a elements constructius d’interès trobem les galeries, la tanca de forja i l’escala principal il·luminada per una gran llanterna central. Els detalls de la façana són fruit d’un elaborat treball en mans de professionals de l’època, ja que tota ella es revestida per centenars de peces de terra-cuita esculpides magistralment i en un relleu profund perfecte. Està considerat un excepcional treball ric en ornamentació, estils típics i simbologia representada; des del neoclàssic, l’historicista, naturalista i realista, acompanyats de referències mitològiques, com les al·legories significatives del barroc.